• Creatine Monohydrate pwd. 750 g

    Креатин Монохидрат е еден од најшироко прифатените додатоци во исхраната.
     
    Тој е всушност заслужен за создавањето на креатин фосфат, кој е извор на енергија во ќелиите. Креатинот ги зголемува физичките перформанси при краткотрајни, високо интензивни активности.

Main Menu