Услови за користење на Nolimit.mk

За да сме во можност успешно да ги обработиме Вашите нарачани прозводи, потребо е точно да ги попоните бараните датоци. Со помош на тие податоци ние ќе бидеме во можност да Ви ја испорачаме купената роба и услугите… No Limit Web Shop се залага за зачувување на приватноста и принципите за користење и заштита на корисничките информации. Во согласност со овие начела, NoLimit Web  Shop:

•   Доставува обавестување на корисниците по вообичаена пракса;
•   Овозможува избор на кој начин ќе се користат податоците во маркетиншки цели;
•   Обезбедува можност за ажурирање или промена на податоците;.
•   Ограничува достапност на Вашите информации;
•   Овозможува контакт во врска со Вашите прашања, поврзани со заштита на Вашата приватност.

No Limit Web Shop високо го цени односот кој го има со своите купувачи и одговорно е посветена во управување на информациите за корисниците. Големо внимание е насочено кон чување на личните информации, во согласност со постоечките закони за приватност и во склад со интерните стандарди и пракси. No Limit Web Shop е во сопственост на No Limit , и какo таква може да разменува информации во кругот на компанијата, собрани од корисниците во постоечките или идните продавници или веб страници кои се во сопственост на компанијата или работат во тие рамки.

Цени

Цените кои се ставени на сајтот се крајни. Пресметан е ДДВ и транспорт доколку, вкупната вредност на пратката е поголема од 1000 денари. Ако износот на пратката е помал од 1000 денари, трошоците за транспорт се на товар на корисникот. Секако сите трошоци се прикажуваат за време на нарачката.

Рокови на достава

По плаќањето на нарачката во е-Продавницата, за испорака на производите е потребно од 1 до 3 работни дена. Испораката на производите се врши исклучиво на територијата на Република Македонија и не може да се испорачува надвор од границите на земјата.

Main Menu