Warning: mysqli_real_connect(): (08004/1040): Too many connections in /home/nolimit1/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1653
WordPress › Грешка

Too many connections

Грешка при воспоставувањето на врска со базата на податоци.

Ова значи дека или вашето корисничко име или лозинка во датотеката wp-config.php не се точно или не можете да се поврзиме со серверот за бази на податоци на localhost. Ова може да значи дека серверот за бази на податоци на хостот е паднат.

Доколку не сте сигурни што значат овие услови, контактирајте го вашиот хост. Доколку се' уште ви е потребна помош, обратете се на WordPress форумот за поддршка.