GABA Gold – 80 Caps

QUICK OVERVIEW

Сервирање од Body Attack GABA (3 капсули), содржи  3гр γ-Aminobutyric acid (Г-Аминобутерна киселина), која надополнува високо протеинска диета, со овозможување на основни градежни блокови на протеин во дневната исхрана. GABA би требало да се конзумира како додаток при интензивна фаза на тренинзи.

1,190 ден

Опис

Сервирање од Body Attack GABA (3 капсули), содржи  3гр γ-Aminobutyric acid (Г-Аминобутерна киселина), која надополнува високо протеинска диета, со овозможување на основни градежни блокови на протеин во дневната исхрана. GABA би требало да се конзумира како додаток при интензивна фаза на тренинзи.

GABA се наоѓа во околу 30% од сите нервни ќелии. Мал пад на нивоата на GABA може да се очекува во повозрасни години како и кај атлети кои се под зголемен стрес. За да се спречи падот и да се одржи високо ниво кое игра клучна улога во здравиот централен нервен систем, потребна е дневна суплементација со GABA.